Monthly Archives: กรกฎาคม 2013

วันภาษาไทยแห่งชาติ

30 กรกฎาคม 2556 วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
“พลาดเสียใจได้พี่ ม.4 สร้างฐานการเรียนรู้ดูแล้วเยี่ยมจริงๆ ผู้ใหญ่ได้ร่วมเป็นเกียรติฝากเสียงเพลงได้ประทับใจ…
ใช่แล้ว ผอ.รูปหล่อ พระลอของเรา สาวๆกรี๊ด…”

คลิกเพื่อดูภาพ

รับเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยเพิ่มขึ้น

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การตอบปัญหาการอ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาการอ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2556การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์”

การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2556

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุนิสา สำราญวงษ์