Monthly Archives: เมษายน 2013

รูปหัวหน้า

ค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย เพื่อเสริมทักษะการอ่าน
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โดยท่านผู้อำนวยการ โสภณ มาตราสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด
DSC_0117DSC_0081
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุนิสา สำราญวงษ์