รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ปี2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
โดยท่านผู้อำนวยการ วิไลศักดิ์  วรรณศรี และคณะผู้บริหารให้เกียรติ
ในการบวงสวงรูปปั้นสุนทรภู่

  

   

   

   

  

 

มุฑิตาจิตคุณครูสุกัญญา จันทร์สิงห์

12 กันยายน 2556 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องโสตฯ
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและเพื่อนครู ทำบุญเลี้ยงพระ
และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญในงานมุฑิตาจิต คุณครูสุกัญญา จันทร์สิงห์
“ไม่มีใครอยู่นิ่ง ทั้งหญิงชาย ครู-นักเรียนร่วมงานกันคึกคัก
มอบเอาความรักมาฝาก ยากที่จะลืมเลือนเหตุการณ์วันนั้น
น้ำตาแห่งความปลื้มปิติ ระลอกแล้ว ระลอกเล่า
เศร้าไปตามๆกัน” รักและระลึกถึงเสมอ

คลิกดูภาพ

เลี้ยงส่งน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 กันยายน 2556 ตลกปนเศร้า เลี้ยงส่งน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่แพยอดเพชร เขื่อนอุบลรัตน์ งานนี้กลุ่่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดเต็ม

มีผู้ใหญ่ไปให้กำลังใจด้วย…ขอบคุณค่ะ…

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

วันภาษาไทยแห่งชาติ

30 กรกฎาคม 2556 วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
“พลาดเสียใจได้พี่ ม.4 สร้างฐานการเรียนรู้ดูแล้วเยี่ยมจริงๆ ผู้ใหญ่ได้ร่วมเป็นเกียรติฝากเสียงเพลงได้ประทับใจ…
ใช่แล้ว ผอ.รูปหล่อ พระลอของเรา สาวๆกรี๊ด…”

คลิกเพื่อดูภาพ

รับเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยเพิ่มขึ้น

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การตอบปัญหาการอ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาการอ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2556การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์”

การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2556

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวางแผนการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย  และได้วางแผนในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556                   ณ  ห้องโสตฯ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   วันศุกร์ ที่  7 มิถุนายน 2556  เวลา  16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.

1171_512097238855497_1447515347_n  941151_512097585522129_457436008_n
935563_512097408855480_1629606180_n  944266_512097478855473_773119344_n
994327_512097325522155_1312743349_n969569_512098135522074_434441985_n

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 มิถุนายน 2556

คณะครูกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยประชุมการรับนโยบายการปฏิบัติงาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุนิสา สำราญวงษ์